Informatie coronavirus | nr. 26

28 november 2021

Vrijdag 26 november was er weer een persconferentie. Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt gestaag op, waardoor de toegang tot de zorg in gevaar komt. De regering grijpt daarom in met strengere maatregelen om zo het aantal besmettingen terug te brengen en overbelasting van de zorg te voorkomen.

 

Deze maatregelen zijn gericht op het verminderen van het aantal contactmomenten per dag. Het dagelijks leven overdag wil men (met weliswaar aanvullende regels) zoveel als mogelijk laten doorgaan, terwijl in de avond nagenoeg alles is gesloten. De maatregelen gaan zondag 28 november in en gelden tot en met ten minste 19 december (3 weken).

 

Er zijn geen aanvullende maatregelen getroffen voor het hoger onderwijs. Dit betekent geen veranderingen ten opzichte van de huidige situatie. Het onderwijs zoals dit nu gepland staat kan gewoon doorgaan.

 

Studenten die de opleiding Toegepaste Psychologie volgen ontvangen in hun HBO Drechtsteden mail een aanvullend schrijven.